Алмас

Хөгжүүлэлтийн багаж хэрэгслээ суулгаж бэлдэх

Видео хичээл
Гэрийн даалгавар:
1. 10 хуруугаараа шивэх дасгалаа өдөр бүр давтаж байна уу? Өдөр бүр давтаж, бичиж чаддаггүй хүмүүс нь 10 хуруугаар шивдэг болж, чаддаг хүмүүс нь хурдаа нэмээрэй!
2. Компьютертай холбоотой зарим үг хэллэг:
 • OS - Operation System буюу Үйлдлийн систем (Linux, Windows, Ubuntu, CentOS, RedHat, MacOS, iOS, Android г.м)
 • Kernel - Компьютерын эд ангиудтай програмуудыг холбож өгдөг үйлдлийн системийн үндсэн цөм - https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_(operating_system)
 • Plug-in эсвэл Addon эсвэл Extension - Ямар нэгэн програм ба системд нэмж залгаж өргөтгөн хэрэглэж болдог нэмэлт програм.
 • Style - Загвар, өнгө үзэмж, хэв маяг
 • Text Editor - Бичвэр засварлагч
 • Software эсвэл Application эсвэл Program эсвэл App - Програм, Апп
 • Computer Hardware - Компьютерын эд анги
 • Version - Хувилбар
 • Update - Шинэчлэх, орчин үеийн болгох
 • Upgrade - Сайжруулах, дэвшүүлэх, өргөтгөх. Update, upgrade нь ойролцоо утгатай боловч компьютерт зарим зүйлд өөрөөр ашиглагддаг.
 • Boot - Компьютер асах үйлдэл bootstrap гэдэг үгнээс гаралтай буюу өөрөө асах, ачаалах гэсэн утгатай.
 • BIOS - Basic input output system - Компьютерын ROM дээр хадгалагдан анх цахилгаанд залгахад компьютерыг асаан үйлдлийн систем ачаалахад бэлддэг програм.
 • Archive - Архив
 • Machine code - Машин буюу компьютерын код. Хүний хэлнээс машины хэл рүү хөрвүүлж бэлдсэн, шууд ажиллах боломжтой код.
 • Object - ямар нэг зүйл, объект
 • Crash - гэнэт зогсох эвдрэх гэсэн утгатай энэ үг компьютерт мөн програм гэнэт алдаа гарч зогсохыг илэрхийлдэг.
 

Bug гэж юу вэ?

(Зөв хариуг сонгоно уу)
 • Bug гэдэг компьютерт програмын алдаа засах гэсэн утгатай.
 • Англиар цох хорхой буюу Bug гэдэг үг нь компьютерт програмын алдааг илэрхийлдэг.

Баяр хүргэе! Та энэ хүртэл хичээлийг амжилттай үзэж дууслаа.

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:
:-)